Recorded Future by Cloudway Israel

מודיעין סייבר מרשת האינטרנט, Dark-net ו Social Networks. 

פתרון לאספקת מודיעין איומי Cyber על הארגון שלך בכוונה להפוך ידע קריטי בזמן אמת לניהול החלטות מהירות ויעילות יותר בצוותי האבטחה כולל פעולות אבטחה, תגובת אירועים, ניהול פגיעויות ומודיעין איומים רשתות המידע השונות.

יתרונות:

  • האינטרנט הוא משאב המידע הגדול ביותר שנוצר אי פעם. בין אם אתה בוחן וקטורי תקיפה ספציפיים או מכוון ללמוד מטעויות של אחרים, האינטרנט צריך להיות מקור המידע הראשון שלך.

  • התעדכנות בהדלפות מידע קנייניות ו"פטפטת נגד "מהאינטרנט הפתוח, העמוק והאפל תעזור לך לחזות היכן ומתי מתקפות עשויות להגיע.

  • שיתוף ידע ושאר OSINT התרחשו בשנים האחרונות באופן דרמטי. השתמש בזה לטובתך על ידי ביצוע משאבים נוספים לצירי התקיפה הסבירים ביותר.